Goniometar

Kutomjer za određivanje opsega pokreta u zglobu. Koristi se prilikom fizikalne terapije za potrebe fizioterapeuta. Kalibrirano prema ISOM sustavu (International Standard Of Measurements).