Laboratorijski pribor i potrošni medicinski materijal, dezinficijensi i antiseptici

Iz naše ponude izdvajamo:

  • Drvene hvataljke za epruvete
  • Igla i šprica
  • Medicinsko suđe
  • Liječnička torba
  • Menzura, tikvica, čaša (staklena i pvc)
  • Sonda (za kisik, želučana, rektalna)
  • Kanila trahealna (pvc, metalna)
  • Zavojni materijal (vata, komprese, gaza, zavoj, flaster)
  • Ormarić za prvu pomoć (norma DIN 13157).