Kontakt

Specijalizirana prodavaonica: Grižanska 6
10040 Zagreb - Dubrava
Hrvatska

Orto I Medi Centar Grizanska 6 02

E-mail: info@omc.hr 
Telefon: (01) 29 11 366
Fax: (01) 29 11 355

www.omc.hr

Za stručne savjete, dostupnost i cijene naših proizvoda, molim da nam se obratite putem e-maila ili telefona.

Proizvode možete naručiti putem dolaska u prodavaonicu, telefona, faxa ili e-maila!

 Radno Vrijeme A4 – Kopija