Termometar (toplomjer)

Termometar je uređaj za mjerenje temperature dok se u razgovoru koristi riječ toplomjer. Osniva se na činjenici da se dva tijela dovode na istu ravnotežnu temperaturu (najčešće toplina) pa je temperatura koju pokazuje ujedno i temperatura tijela s kojim je on u dodiru.

Toplomjer je uređaj za mjerenje tjelesne temperature u djece i odraslih.